خدمات

خدمات ما

_

آموزشی

تولید محتوا در قالب برگزاری دوره های آموزشی،گردهمایی ، کتاب، نشریه

مشاوره تخصصی

استفاده از نیروهای خبره و فارغ التحصیلان متخصص در حوزه سنجش از دور و GIS و ارائه مشاوره  علمی و تخصصی، با توجه به نیاز جامعه

سنجش از راه دور

استفاده از نیروهای خبره و فارغ التحصیلان متخصص در حوزه سنجش از دور و GIS و ارائه مشاوره  علمی و تخصصی، با توجه به نیاز جامعه

حمایت

حمایت از پایان نامه ها و خلاقیت های نوین در راستای بهبود کیفی و کمی داده ها

بانک اطلاعاتی

ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از داده های رقومی متناسب با نیاز سازمان ها، ارگان ها، پژوهشگاه و سایر نهادهای مرتبط