گروه های پژوهشی

_

گروه سنجش از دور و GIs طبیعی

پیچیدگی و توسعه روزافزون پدیده‌های پویایی مانند تخریب سرزمین و بیابان‌زایی در قرن حاضر، فکر استفاده از فناوری‌های جدید را برای ارزیابی و پایش آن‌ها معطوف نموده است. از مهم‌ترین این فناوری‌ها که مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات مکانی (ژئو انفورماتیک) هستند می‌توان به سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم موقعیت‌یاب جهانی اشاره نمود. امروزه تخریب منابع آب و خاک از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان و مدیران در مناطق مختلف جهان است. تخریب زمین یک فرایند جهانی است که درنهایت منجر به کاهش حاصلخیزی خاک می‌شود  و تبدیل به یکی از مسائل زیست محیطی عمده در سرتاسر جهان شده است. این امر درنتیجه فشارهای ناشی از افزایش جمعیت بر منابع محدود اراضی به عنوان یک مشکل اساسی در مقابل امنیت غذایی و کیفیت مطلوب زندگی برای نسل‌های آینده بخصوص در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران مطرح است. مدیریت پایدار اراضی با جلوگیری از تخریب خاک و اراضی، عامل تثبیت و تضمین تولید پایدار برای نسل‌های آینده است و به نظر می‌رسد تنها راه‌حل ممکن برای مشکل تخریب منابع طبیعی باشد.

 

گروه تخصصی سنجش از دور منابع طبیعی با قابلیت ها و تخصص های خود در این مرکز پژوهشی می تواند، میزان تخریب منابع طبیعی را  با توجه به روش‌های متعددی مورد واکاوی قرار دهد و بهترین راهکار  را با  استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و مطالعات میدانی استفاده نماید. آشکار ساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است.

_

گروه GIS اجتماعی

آنچه كه امروزه در علوم زمين مطرح است توجه به جنبه كاربردي آن است . افزايش سريع جمعيت و محدوديت منابع غذايي و معدني ، چنان مشكلاتي را براي انسان به وجود آورده است كه امر برنامه ريزي به عنوان يك ضرورت براي همه كشورها تلقي مي شود . تخليه روستاها ، گسترش شهرها ، و گرايش به زندگي شهر نشيني با توجه به مسائل خاص خود به ويژه در كشورهاي جهان سوم از چنان پيچيدگي هايي برخوردار است كه بي توجهي به آن بر مشكلات اقتصادي ، اجتماعي آنان خواهد افزود ، از اين جهت براي دستيابي به يك روند توسعه متعادل ، مطالعات و پژوهش هاي جغرافيايي هم مي تواند راهگشا باشد.

گروه تخصصی GIS  با توان و تخصص خود در زمینه مساءل اجتماعی در راستای تراکم و پراکندگی توزیع جمیت در سطح شهر، مناطق، محله و… با استفاده از پیش بینی جمعیت توانایی کنترل رشد جمعیت و توزیع خدمات مناسب را در سطح شهر داشته باشد. به دنبال این توانایی متخصصان شهرساز مستقر در مرکز با توجه بخ موقعیت شهر و جمعیت شهر میزان دسترسی به خدمات، مکانیابی خدمات شهری، الگوی شکل جمعیت پذیری را می توانند تعیین نمایند که در قالب نقشه های شهری، منطقه ای و روستایی متناسب با نیاز جامعه هدف ارائه می دهند.

جامعه شناسان، برنامه ريزان منطقه اي و شهري تقريباْ نيازمند مستمر به اخذ داده جهت تنظيم برنامه ها و سياست هاي دولت هستند . اين سياست ها و برنامه ها ممكن است از حوزه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي شروع، تا برنامه ريزي  منابع طبيعي و محيط زيست ادامه يابد.